Ny udgave af AB 2 om DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering

Der er gennemført nogle få ændringer til AB 2.

Biobank:

DANAK tilbyder nu akkreditering til biobankprocesser, og der er tilføjet et nyt akkrediteringsmærke i afsnit 2.2 pkt. 6. Hvis man ønsker at anvende tekst i stedet for mærke er der tilføjet en tekst i afsnit 2.5 pkt. 6.

 

Validering og verifikation:

Der er som anført i DANAKs akkrediteringsmeddelelse AMV 03 udgivet en ny standard for Validering og verifikation (ISO/IEC 17029). Der er tilføjet et nyt akkrediteringsmærke i afsnit 2.2 pkt. 13. Hvis man ønsker at anvende tekst i stedet for mærke er der tilføjet en tekst i afsnit 2.5 pkt. 13.

For verifikation af drivhusgasser skal det nye mærke indføres når ISO/IEC 17029 er indført.

Det er ikke vurderet nødvendigt, at gennemføre høring vedr. de anførte ændringer. 

Den nye udgave af AB 2 kan findes her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk