Nye udgaver af AMC 03 for akkreditering til certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed

DANAK har revideret akkrediteringsmeddelelse AMC 03, som kan findes på nedenstående link.

Akkreditering til certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhedAfgrænsning af akkrediteringsområde og omfang af DANAKs bedømmelsesaktiviteter

 

AMC 03 er revideret, så der henvises til ISO 22003-1: 2023 og udkast til IAF MD 16. Ændringer i disse dokumenter medfører en ændret angivelse af gruppering nederst i afsnit 2. For anvendelse i en overgangsperiode indtil indførelsen af ISO 22003-1: 2023 er grupperingen ift. ISO/TS 22003: 2014 anført uændret øverst i afsnittet. Betegnelserne er anført på engelsk, da der ikke findes en officiel dansk oversættelse. I øverste afsnit på side 3 er det desuden tilføjet, at der ved indledende audit forstås fase 2 eller re-certificeringsaudit.  

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk