BLIV TEKNISK ASSESSOR ELLER TEKNISK EKSPERT


DANAK akkrediterer virksomheder til en lang række kompetencer. Derfor har DANAK brug for eksperter, der kan bistå i bedømmelsen af virksomhederne.

På laboratorieområdet er eksperterne tekniske assessorer, mens de på inspektions- og certificeringsområdet har titlen teknisk ekspert.

En teknisk assessor eller teknisk ekspert er ekspert indenfor et teknisk aspekt af et akkrediteringsområde og bedømmer sammen med en ledende assessor fra DANAK, om en virksomhed lever op til de gældende krav i forbindelse med akkreditering.

Som teknisk assessor eller teknisk ekspert kan man komme fra både den offentlige og private sektor - men uanset baggrund, så er det faglige niveau meget højt.

Som regel tegner man som teknisk assessor eller  teknisk ekspert en 5-års kontrakt med DANAK. I den periode er 

man tilknyttet en eller flere akkrediteringer.

Hvis der skrives kontrakt for en ny 5-årig periode, vil man ofte få tildelt nye akkrediteringer, da DANAK ønsker at sikre upartiskhed.

HVORDAN BLIVER MAN TEKNISK ASSESSOR ELLER TEKNISK EKSPERT?

For det første kræves det, at man har den faglighed, der skal til for at bedømme virksomhedens kompetence indenfor det område, der skal bedømmes. Fagligheden kan være baseret på både praktisk og teoretisk erfaring.

Derudover er det vigtigt, at man kan optræde neutralt og imødekommende, så virksomhedens medarbejdere kan have tillid til ens arbejde. Samtidig optræder man som teknisk assessor eller teknisk ekspert også som repræsentant for DANAK.

For at blive teknisk assessor skal man deltage i et 3-dages grundkursus i den relevante akkrediteringsstandard. Kurset er tilrettelagt til netop det akkrediteringsområde, som assessor skal arbejde indenfor. Kurset sætter deltagerne i stand til at arbejde med bedømmelsesholdet, som består af en ledende assessor og op til flere tekniske assessorer.

Man skal ikke deltage i et kursus for at blive teknisk ekspert. Den  tekniske ekspert deltager i DANAKs bedømmelseshold sammen med en ledende assessor og vil derfor ikke foretage en selvstændig bedømmelse. Man får instruktion i funktionen som særlig sagkyndig og i nogle tilfælde specifik træning i afsnit i den relevante akkrediteringsstandard.

HVILKE OPGAVER HAR EN TEKNISK ASSESSOR ELLER TEKNISK EKSPERT I BEDØMMELSEN?

På laboratorieområdet varetager de tekniske assessorer selvstændigt bedømmelsen af de tekniske krav. Det kan være personalekompetencer, laboratoriets indretning, analysearbejde, kvalitetssikring af resultater mm.

Inden for inspektion og certificering vil den særlig sagkyndige normalt bistå den ledende assessor ved gennemgang af sager og på markbesøg, hvor den praktiske udførelse af inspektioner eller certificeringer bedømmes.

Der vil ofte være behov for nogle timers forberedelse, typisk 4-8 timer, til at gennemgå de procedurer, som DANAK har modtaget fra virksomheden.

Selve besøgsdagen på virksomheden starter med et indledende møde, hvor dagens program fastlægges. Derefter går man i gang med bedømmelsen.

Efter bedømmelsen afholder den ledende assessor og tekniske assessorer eller tekniske eksperter møde, hvor man diskuterer eventuelle afvigelser og beslutter bedømmelsesholdets indstilling til, om virksomheden kan akkrediteres eller opretholde den eksisterende akkreditering.

Dagen afsluttes med et møde med virksomheden, hvor afvigelser og bedømmelsesholdets konklusion meddeles.

Efter akkrediteringsbesøget skal teknisk assessor eller  teknisk ekspert udarbejde det tekniske bilag til bedømmelsesrapporten, som skal indgå i den samlede rapport fra akkrediteringsbesøget. Normalt er der afsat 4 timer til et rapportbilag.

Når virksomheden har givet den ledende assessor svar på de afvigelser, der blev fundet på besøget, vil ledende assessor kontakte teknisk assessor/ teknisk ekspert med henblik på at få eventuelle korrigerende handlinger fra virksomhedens side bedømt. Her forventes det, at teknisk assessor og  teknisk ekspert kan reagere hurtigt af hensyn til alle parter.

HVORFOR ER BRUGEN AF TEKNISK ASSESSOR OG TEKNISK EKSPERT GODT FOR VIRKSOMHEDERNE?

DANAKs brug af tekniske eksperter sikrer, at en virksomhed bliver bedømt af højt kvalificerede folk, som gør bedømmelsen mere valid og akkrediteringsprocessen mere professionel.

De 5-årige kontrakter sikrer virksomhederne i forhold til fortrolighedskrav i forvaltningsloven.

En virksomhed, der ansøger om akkreditering, har naturligvis mulighed for at gøre indsigelse overfor DANAKs valg af teknisk assessor eller teknisk ekspert.

FORTSAT INTERESSERET?

Hvis du har nogle kompetencer, som du mener at DANAK kan bruge, og har lyst til at virke som teknisk assessor eller teknisk ekspert, er du velkommen til at kontakte en af DANAKs sektionsledere  eller Tina Henriette Jensen tij@danak.dk.

Læs DANAKs folder om jobbet som teknisk assessor: TA-folder