Ny akkrediteringsmeddelelse om krav til indberetning til IAF for certificering af ledelsessystemer

Det er i IAF besluttet at oprette en offentlig tilgængelig database, hvor man kan søge på gældende akkrediteringer og på gældende certificeringer for certificering af ledelsessystemer. Det er derfor nødvendigt at alle akkrediteringsorganer og certificeringsorganer indtaster og løbende opdaterer data i databasen. AMC 45 beskriver overordnet kravene og henviser til IAF MD 28, hvor de specifikke krav til indtastning af data er anført. Desuden er der anført henvisning til databasen CertSearch.

Termin for indtastning af data er den 26. oktober i år, men man kan allerede nu aktivere sin profil og forberede sig på indtastning af data.

Certificering af ledelsessystemer – Indberetning til IAF CertSearch.

Indtastning af data er en betingelse for opretholdelse af akkreditering.  

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk