Prisliste 2024

DANAKs priser reguleres normalt i henhold til Økonomistyrelsens ”pris- og lønforudsætninger” som er anvendt som grundlag for udarbejdelsen for finanslovsforslaget for 2024. Regulerings- satsen er sammensat af det ”generelle løn- og prisindeks” på 3,8 pct. og en ”niveaukorrektion” på 0,6 pct., der skyldes at prisstigningerne i 2023 har været større end reguleringen i 2023.

Timeprisen for ledendes assessorer (LA) og for tekniske assessorer og tekniske eksperter (TA/SA) fastsættes til 1410 kr.

Det årlige administrationshonorar fastsættes til 2767 kr. pr. ordning (scheme) og at transporthonoraret fastsættes til 2454 kr.

DANAK nedsatte i 2022 priserne med 2,8 mio. kr. årligt og budgetterede med et underskud på ca. 0,7 mio.kr.

Forventningen om at det årlige underskud løbende kan reduceres, uden at DANAKs priser stiger mere end pris- og lønindekset holder fortsat. Med købet af vores domicil spares der en del husleje. En del af denne besparelse anvendes til istandsættelse af domicilet, mens en del anvendes til nedbringelse af det årlige underskud.

Prislisten kan se her.