Nye udgaver af AML M02 for akkreditering af medicinske laboratorier til nærpatientundersøgelser

DANAK har revideret akkrediteringsmeddelelse AML M02, som kan findes på nedenstående link.

Akkreditering til nærpatientundersøgelser – Krav til kvalitet og kompetence  

Med udgivelsen af ISO 15189:2022 er AML M02 revideret, så der nu henvises til ISO 15189 i stedet for ISO 22870 vedr. akkreditering til Point of Care Testing (POCT). Akkrediteringsmeddelelsen beskriver kort processen for ansøgning om akkreditering til kravene i den nye standard for POCT.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk