Ny udgave af AMC 05 Akkreditering til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer - Certificering af organisationer inden for området brand og redning

DANAK har revideret akkrediteringsmeddelelse AMC 05, som kan findes på nedenstående link.

Akkreditering til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer - Certificering af organisationer inden for området brand og redning

 Revisionen er alene en opdatering til nye dokumenter under pkt. 1.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk