Ny AMC 46 om tilføjelse/tydeliggørelse af krav i standarder for certificering af ledelsessystemer vedr. håndtering af klimaforandringer

ISO har valgt at opdatere standarder for ledelsessystemer vedr. håndtering af klimaforandringer.

IAF og ISO har udgivet et kommuniké om det, og IAF har udgivet en ”final decision”.

Ændringerne træder i kraft uden overgangsperiode.

DANAK har udarbejdet AMC 46: Certificering af ledelsessystemer - Håndtering af ændring i ledelsessystemstandarder vedr. klimaforandringer med information om ændringerne og link til dokumenterne med orientering fra ISO og IAF.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk