AKKREDITERINGSOMRÅDER

 

DANAK akkrediterer virksomheder på følgende hovedområder:

 1. Prøvning og kalibrering. Laboratorier kan akkrediteres til at udføre prøvning og kalibrering efter DS/EN ISO/IEC 17025. 

 2. Medicinsk undersøgelse. Laboratorier kan akkrediteres til at udføre medicinske undersøgelser efter DS/EN ISO 15189.

 3. Produktion af referencematerialer. Virksomheder kan akkrediteres til produktion af referencematerialer efter DS/EN ISO 17034:2016.

 4. Udbud af præstationsprøvning. Virksomheder kan akkrediteres til udbud af præstationsprøvning efter DS/EN ISO/IEC 17043. 


 5. Certificeringsorganer kan akkrediteres til certificering af ledelsessystemer efter standarden DS/EN ISO/IEC 17021-1. Der akkrediteres til følgende områder:
 6. Produkter, processer og serviceydelser. Certificeringsorganer kan akkrediteres til certificering af Produkter, processer og serviceydelser efter DS/EN ISO/IEC 17065.

 7. Personer. Certificeringsorganer kan akkrediteres til certificering af personer efter DS/EN ISO/IEC 17024.

 8. Inspektion. Inspektionsorganer kan akkrediteres til inspektion efter DS/EN ISO/IEC 17020.

 9. Validering og verifikation. Validerings- og verifikationsorganer  kan akkrediteres til validering og verifikation efter DS/EN ISO/IEC 17029.

 10. Verifikation. Virksomheder kan akkrediteres til verifikation på følgende områder:

 11. Notifikation indenfor byggevarer. DANAK varetager opgaven på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 12. GLP-inspektion. DANAK udfører GLP-inspektion hos virksomheder på vegne af Miljøstyrelsen.