DANAKs politik vedr. Corona virus 5. august 2020

DANAK følger fortsat anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, og arbejder så vi minimerer smittespredningen.

DANAKs medarbejdere arbejder delvist hjemmefra, hvor de har fuld adgang til telefon og systemer. Vi er dog begyndt at vende tilbage til kontoerne, i den udstrækning det kan foregå forsvarligt. Vi har efterhånden også gennemført en del fysiske besøg efter nedlukningen

For alle besøg, der skal afholdes i 2020, vurderer DANAK løbende, om besøget kan afholdes normalt, kan afholdes som et virtuelt besøg eller om det er nødvendigt af udskyde hele besøget eller dele af besøget. Forløbet aftales med ledende assessor.

Vi vil bestræbe os på at afholde så mange besøg som muligt, på den mest hensigtsmæssige måde Vi har samlet haft en normal bedømmelsesaktivitet i 1. halvår og har således ikke skubbet mange opgaver til efteråret. Vi planlægger og gennemfører fysiske besøg, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt, og hvor både assessorer og kunden er komfortabel med det.

Der gennemføres rigtig mange akkrediteringskomitéer med afgørelser om overgangen til ISO/IEC 17025:2017. DANAK forventer fortsat, at alle akkrediterede laboratorier er akkrediteret efter den nye standard inden deadline i november 2020. DANAK har udsendt meddelelse om muligheden for at forlænge fristen.

DANAK har udarbejdet en kort akkrediteringsmeddelelse om, at der under COVID-19 krisen kan være særlige regler og undtagelser fra de gældende krav. Meddelelse om dette udarbejdes løbende af IAF, ILAC og EA. DANAKs kunder henvises derfor i AMF 06 til at holde sig orienteret. Dette kan gøres ved at tjekke de internet-sites, der anføres i AMF 06 og ved at holde sig orienteret om nyheder på DANAKs hjemmeside. Efterhånden som nye udfordringer opstår, kommer der fortsat nye retningslinjer fra de internationale organisationer, AMF 06 kan læses her.

DANAKs EA peer-evaluering finder sted 5-11 september 2020. DANAK har planlagt bedømmelser – både fysiske besøg og remote-bedømmelser, som EA-teamet kan bedømme under peer-evalueringen. Enkelte af team-med har ikke mulighed for at rejse til Danmark og evalueringen af deres områder udskydes til foråret 2021. De berørte virksomheder får direkte besked, hvis de planlagte bedømmelser ændres.