2024:06 AML 08 om brug af eksterne leverandører til prøvning er udgået

DANAK har ladet AML 08 udgå i februar år, men desværre ikke fået udsendt information om ophøret.

Årsagen til, at den er udgået, er at vi ved gennemgang af AML 08 har vurderet, at indholdet er dækket andre steder.

AML 08 blev oprindeligt udgivet i 2009 som en vejledning ift. ISO/IEC 17025:2005. Med indførelsen af ISO/IEC 17025:2017 og kravene i AB 3, specielt AB 3 pkt. 5.3, vurderes beskrivelsen i AML 08 at være dækket.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk