DANAK søger ledende assessor til certificering og inspektion

Har du en bred teknisk baggrund? – DANAK søger teknisk generalist

Har du lyst til at arbejde med betjening og bedømmelse af akkrediterede certificerings-, inspektions- og verifikationsorganer og være med til at lægge grundlaget for national og international anerkendelse af disse, så er du måske vores nye medarbejder.

 

Vil du gerne arbejde med de virksomheder, som fx sikrer, at man kan stole på, at et CO2-regnskab er retvisende, at en trykbeholder ikke eksploderer i utide, at en forlystelse er sikker, at et miljøcertifikat dækker over en miljøindsats, at et jernbaneanlæg er sikkert, at en fødevare er sikker at spise, at et brandalarmanlæg virker – også når det brænder? Vil du være en del af en sektion, der arbejder sammen for at sikre, at certifikater, inspektionsattester og verifikationserklæringer for ydelser og produkter er retvisende, så det er nemt og sikkert at handle sammen?

Hvis du bliver ansat hos os, får du en uddannelse som ledende assessor, der vil sikre dig forståelse for de akkrediteringsstandarder, som certificerings-, inspektions- og verifikationsorganer arbejder efter. I uddannelsesforløbet vil du først være observatør på et antal bedømmelser, hvorefter du under supervision selv skal varetage bedømmelse af et antal organer, før du godkendes som ledende assessor. Du vil skulle arbejde både på vores kontor i Skovlunde og foretage bedømmelser ude hos vores kunder, ligesom du sammen med vores kunder vil skulle ud til virksomheder indenfor meget forskellige brancher i hele landet. Bedømmelsesarbejdet omfatter udvælgelse og ledelse af et bedømmelseshold, som udover dig består af et antal eksperter, oftest 1-2 men i nogle tilfælde flere. Du skal desuden koordinere og planlægge bedømmelsen, varetage afrapporteringen og den opfølgning, som ligger til grund for, at et certificerings- eller inspektions- eller verifikationsorgan kan akkrediteres.

Udover bedømmelse af organer vil du kunne blive inddraget i drift af infrastrukturen i DANAK som bl.a. omfatter betjening af sektorudvalg, kontakt til myndigheder, deltagelse i internationale arbejdsgrupper og komitéer samt bidrage til den interne kvalitetsstyring.

Vi kan tilbyde spændende og afvekslende arbejdsopgaver i et dynamisk miljø, med gode kollegaer og en uformel omgangstone.

  

Om dig

Vi forestiller os at du er akademiker med en naturvidenskabelig basis som ingeniør, cand.scient. eller lignende. En god almen teknisk forståelse vil være en fordel.

 

Det er et krav, at du har minimum 5 års relevant erhvervserfaring, gerne fra et eller flere af følgende områder:

  • Certificering, inspektion eller verifikation
  • Kvalitetssikring/-styring
  • Myndighedsarbejde
  • Prøvning

Desuden skal du have:

  • Evne og lyst til at tage ansvar for et bedømmelsesteam
  • Gode kommunikationsevner - både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
  • Evner til at samarbejde med kunder og kolleger og have en positiv tilgang til vores kunder  
  • Evne og lyst til at planlægge og arbejde selvstændigt under frie rammer hvor en systematisk tilgang er naturligt for dig
  • Evne til at skelne væsentligt fra mindre væsentligt
  • Overskud til at klare en til tider travl arbejdsdag

 

Om os

DANAK Den danske Akkrediteringsfond er en selvstændig og uafhængig fond og er Danmarks nationale akkrediteringsorgan, som foretager akkreditering af danske virksomheder.

DANAKs mission er at give troværdighed gennem akkreditering. Det gør vi ved at akkreditere laboratorier, certificerings-, inspektions og verifikationsorganer mv. til at kalibrere, måle, certificere, fortage inspektioner og verificere erklæringer efter internationale standarder. DANAKs vision er at øge effekten af akkreditering for samfund og virksomheder. Det sikres i et tæt samarbejde med myndigheder i Danmark og akkrediteringsorganer i andre lande.

 

DANAK har 30 fastansatte medarbejdere, hvoraf 23 er ledende assessorer samt 130 eksperter tilknyttet. DANAK har akkrediteret ca. 200 laboratorier, 40 certificeringsorganer, 50 inspektionsorganer og 4 verifikationsorganer.

 

Om vilkårene

Vi har 37 timers arbejdsuge inklusive frokost, flekstidsordning og flere personalegoder som fx sundhedsforsikring og massageordning. Da rejseaktivitet er en del af jobbet, indgår dette som en del af arbejdstiden, ligesom der er flekstid og gode muligheder for fleksibilitet i at planlægge dit arbejde, herunder hjemmearbejde. Du vil være ude hos kunder ca. én dag om ugen, og må forvente ca. 8 overnatninger ude om året bl.a. afhængigt af din egen planlægning.

Vil du vide mere om jobbet som ledende assessor, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Karsten Tølløse tlf. 7733 9546.

 

Ansøgning

Send ansøgning med oplysning om dine kvalifikationer og din arbejdsmæssige baggrund hurtigst muligt til job@danak.dk, da vi løbende indkalder udvalgte kandidater til samtaler. Endelige ansøgningsfrist er 24. juni 2024.

Vi glæder os til at høre fra dig!

_______________________________________________________________________________

DANAK er udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark.

EU-Kommissionen har anerkendt akkreditering som et centralt element i styrkelse af det Indre Marked og bruger det i stigende grad.
Læs mere om akkreditering og DANAK - Den danske Akkrediteringsfond på www.danak.dk