FOOD

TASKS AND MEMBERS

The committee will advise DANAK in matters of fundamental importance to the area of foods and feed (chemistry, microbiology, sensory science, etc.)

Contact: Nikoline Feldung Damkjær, DANAK, tlf.: 77 33 95 34, e-mail: nfd@danak.dk

MEMBERS

Name Work place Representing
Henrik Stapelfeldt (formand)

CP Kelco ApS Dansk Industri
Anette Bysted

DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet

Gitte Sørensen

DK-VET DK-VET
Kirsten Kirkeby

Danish Crown EUROLAB-Danmark
Grethe Hyldig

DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet
Helle Lindberg Madsen Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen
Rune Ellegaard Lyngsø

Eurofins Steins A/S EUROLAB-Danmark
Direktør Jesper Høy

DANAK DANAK
Sektionsleder Kirsten Rosenberg

DANAK DANAK
Nikoline Feldung Damkjær
Ledende assessor (udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Read the committee’s terms of reference here (Danish pdf)