ENVIRONMENT

TASKS AND MEMBERS

The committee will advise DANAK in matters of fundamental importance to accreditation of services within the area environment.

Contact: Hanne Bitten Rasmussen, DANAK, tel: +45 77 33 95 68. E-mail: hbr@danak.dk

MEMBERS

Name Work place Representing
Anders Kjærulff Svaneborg Teknologisk Institut Århus Eurolab Danmark
Claus Backalarz FORCE Technology Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger
Vakant   Dansk Industri
Gitte Gadegaard Rasmussen Højvang Laboratorier A/S Eurolab Danmark
Lars K. Gram Force Technology Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften
Signe Andersen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Helle Rüsz Hansen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Michael Hastrup Miljøstyrelsen, Enhed Odense SØ – Laboratoriet Miljøstyrelsen
Christian Monies DCE Aarhus Universitet, institut for miljøvidenskab Nationalt Center for Miljø og Energi
Pia Lassen DCE Aarhus Universitet, institut for miljøvidenskab Nationalt Center for Miljø og Energi
Jes Leisgaard Poulsen Eurofins Miljø A/S Miljøstyrelsens referencelaboratorium for kemiske og mikrobiologiske miljømålinger
Trine Koch Jacobsen Herning Kommune KL

Director

Jesper Høy
DANAK DANAK

Head of Section

Kirsten Rosenberg
DANAK DANAK

Lead Assessor

Kirsten Jebjerg Andersen (Committee Secretary)

DANAK DANAK

 

Read the committee’s terms of reference here (Danish pdf)