Nyt udkast til AB 9 og ny AMV 03 om validering og verifikation

DANAK har revideret akkrediteringsbestemmelse AB 9 om akkreditering til validering og verifikation, som hermed udsendes i udkast til høring. Høringssvar bedes sendt til Tina Henriette Jensen på tij@danak.dk senest den 1. juli 2022.

AB 9: Akkreditering til validering og verifikation

 

I udkastet til AB 9 er EN/ISO 17029:2019 og EN/ISO 14065:2021 indført. Desuden er akkreditering efter EN/ISO 14064-1 og 14064-2 samt anvendelsen af EN/ISO 14066 tilføjet. Endelig er AB 9 udvidet til at omfatte validering og verifikation på andre områder end drivhusgas. En række afsnit er blevet slettet, da disse afsnit indeholder generelle krav, som findes i DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB 1.

 

Desuden udsendes ny akkrediteringsmeddelelse AMV 03 vedrørende krav om opfyldelse af nye standarder for drivhusgas-verifikation.

AMV 03: Indførelse af DS/EN ISO 17029:2019 + DS/EN ISO 14065:2021 for verifikationsselskaber, der er akkrediteret til drivhusgas-verifikation

 

I AMV 03 informeres om proces og termin for indførelse af kravene i DS/EN ISO 17029:2019 + DS/EN ISO 14065:2012 for de verifikationsselskaber, der er akkrediteret til DS/EN ISO 14065:2013.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk