Nye udgaver af AMF 03 om akkreditering til reverifikation

DANAK har revideret akkrediteringsbestemmelse AMF 03, som kan findes på nedenstående link.

Akkreditering til reverifikation

 En udgave med ændringsmarkering kan i en periode desuden findes her.

 

Det er tydeliggjort, at reverifikation i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser altid består af tre elementer:

1) identifikation af måleinstrumentet i forhold til EU-typeprøvningsattest eller anden tilsvarende dokumentation,

2) konstatering og overensstemmelsesvurdering af at fejlvisning falder indenfor verifikationstolerancen og

3) status for forsegling – udført forsegling eller evt. at forsegling er konstateret intakt, såfremt reverifikation er udført som led i egenkontrol

 

Forventning til rapportering er tydeliggjort; herunder at der eksplicit skal rapporteres resultaterne af de tre elementer som reverifikation består af.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk