Nye udgaver af AMC 17 vedrørende indførelse af ny bekendtgørelse nr. 1064/2021 om energigennemgang

DANAK har revideret akkrediteringsmeddelelse AMC 17, som kan findes på nedenstående link.

Akkreditering til certificering af miljøledelsessystemer – Indførelse af bekendtgørelse nr. 1064/2021 om energigennemgang

 

AMC 17 er revideret, så der henvises til ny bekendtgørelse udgivet i 2021. De akkrediterede på området er overgået til den nye bekendtgørelse, og der er derfor ikke behov for beskrivelse af overgangsordning. Der er udover reference til den nye bekendtgørelse i øvrigt kun ændringer i andet afsnit i AMC 17 jf. den nye bekendtgørelse.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk