Nye udgaver af AB 8 om Akkreditering til miljøverifikation (EMAS)

DANAK har revideret akkrediteringsbestemmelsen, som kan findes på nedenstående link.

AB 8Akkreditering til miljøverifikation (EMAS)

 

Opdateringen af AB 8 består af en præcisering af reglerne vedrørende anmeldelse af miljøverifikation i andre lande end der, hvor akkrediteringen er udstedt. Desuden er DANAKs håndtering af disse oplysninger beskrevet.

Der er ikke gennemført en ekstern høringsproces, da der alene er tale om en præcisering af gældende regler.

Udgave af AB 8 med ændringsmarkering kan findes her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk