Nye udgaver af AB 2 om DANAKs akkrediteringsmærke

DANAK har revideret akkrediteringsbestemmelsen, som kan findes på nedenstående link.

AB 2 – DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering

European Accreditation (EA) har revideret EA-3/01 om anvendelse af akkrediteringsmærke i juni. Årsagen er, at EA-dokumentet ikke fuldt ud afspejlede kravene fra International Laboratory Committee (ILAC) anført i ILAC P8 om, at man ikke må referere til akkreditering i dokumenter, hvis de ikke indeholder akkrediterede aktiviteter.

 

DANAK har nu opdateret AB 2, mht. de ændrede krav i EA-3/01. Ved gennemgangen af AB 2 er desuden lavet et par andre tilretninger for at tilpasse til EA-3/01. Nye og ændrede krav fremgår af pkt. 3.9, 3.10, 3.11, 3.13 og 3.22).

Der er ikke gennemført en ekstern høringsproces, da ændringerne er en oversættelse af nogle få ændrede krav i EA-3/01.

Udgave af AB 2 med ændringsmarkering kan findes her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk