Ny udgave af AML K 02 om Måleevne for skydelærer og mikrometerskruer

AML K 02: Måleevne for skydelærer og mikrometerskruer

Akkrediteringsmeddelelsen er blevet gennemgået og opdateret.

Der er gennemført følgende ændringer:

 

  • Afsnit 3 er gennemgribende opdateret med referencer til nyere standarder og nyere udgave af ILAC G8 samt ændrede principper.
  • Referencer til ISO/IEC 17025 er opdateret til den seneste udgave af standarden.
  • Desuden er der gennemført korrekturmæssige tilretninger og fjernet tekster, der ikke længere er relevante.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk