Ny udgave af AML 23 om beskrivelse af DANAK akkreditering samt angivelse af sporbarhed

DANAK har revideret AML 23, så den også omfatter biobanker. Desuden er teksten i afsnit 3, der omfatter EA- og ILAC MLA, udvidet med præstationsprøvning og referencematerialer samt specifik angivelse af medicinsk undersøgelse. I afsnit 4 er anført biobanker, som endnu er udenfor MLA anerkendelse. Endelig er tekster korrekturmæssigt tilrettet.  

 

AML 23: Beskrivelse af DANAK akkreditering samt angivelse af sporbarhed

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk