Ny udgave af AML 18 om Angivelse af akkrediteringsområde

Der er alene tilføjet en tekst for prøvningslaboratorier som 5. afsnit under pkt. 2.1.  Med teksten tydeliggøres, at der for modificerede metoder skal anføres tekst i DANAKs metodeliste om modificerede metoder, hvis modificerede metoder ønskes anvendt under akkreditering.

Den nye udgave af AML 18 kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk