Ny udgave af AML 17 om intern audit og ledelsens evaluering samt AML 18 om akkrediteringsområde

DANAK har revideret de 2 akkrediteringsmeddelelser, som kan findes på nedenstående link.

AML 17 Intern audit og ledelsens evaluering

AML 18 Angivelse af akkrediteringsområde

 

I AML 17 er afsnittet om intern audit gennemgribende revideret, og indholdet er tilpasset ISO/IEC 17025:2017. I afsnittet om ledelsens evaluering er pind 2 under 2.1 tilføjet.

Som det fremgår af indledningen, er det fortsat vurderingen, at selvom der tages udgangspunkt i ISO/IEC 17025, kan principperne i AML 17 også benyttes ved akkreditering til andre standarder.

I AML 18 er 5. afsnit under pkt. 2.1 om modificerede metoder revideret. Desuden er der i bilaget tilføjet nyt udstyr for kalibrering.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk