Ny udgave af AMI 1 om Akkreditering til inspektion – Omfang af DANAKs bedømmelsesaktiviteter

AMI 1 er opdateret med følgende:

  • Under Indledning: I andet afsnit tilføjet tekst om at der kan være særlige krav i inspektionsordninger og ved akkreditering, som anvendes til notificering.
  • Under pkt. 1: Alle 3 afsnit opdateret mht. gennemførelse af markbesøg.
  • Under pkt. 2: Andet afsnit opdateret mht. interval mellem markbesøg.
  • Pkt. 5 tilføjet mht. at DANAK skal kunne gennemgå inspektionsorganets rapporter/attester som del af et markbesøg.

 

Den nye udgave af AMI 1 kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk