Ny udgave af AMI 04 om akkreditering til inspektion efter Gafta-regler

I anledning af at der er udarbejdet en ny udgave af Gafta Sampling Rules - No. 124, udgives hermed ny udgave af AMI 04. Der henvises nu ikke til specifik udgave af No. 124.

Samtidig er afsnittet om termin for indførelse af regler om henvisning til Gafta i akkrediterede rapporter fjernet, da termin nu er overskredet.

AMI 04 kan findes her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk