Ny udgave af AMC 15 om markbesøg på certificeringsområdet

AMC 15 er opdateret på en række punkter, som fremgår af ændringsmarkering her. Ændringerne består af følgende:

  • Verifikation på området for drivhusgas er fjernet og indgår nu i en ny akkrediteringsmeddelelse AMV 04 om validering og verifikation.
  • Der er tilføjet et punkt 2.2 om akkreditering til værdihåndtering (asset management), som er et nyt område.
  • Under produktcertificering er der tilføjet et afsnit om beskyttede produkter (BGB, BOB og GTS).
  • Teksten er desuden tydeliggjort og opdateret forskellige steder.

Den nye udgave af AMC 15 uden ændringsmarkering kan findes her:

AMC 15: Akkreditering til certificering samt til EMAS-verifikation – Omfang af DANAKs bedømmelsesaktiviteter (markbesøg).

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk