Ny udgave af AMC 15 om DANAK's markbesøg

DANAK har revideret AMC 15 ift. ændrede kravdokumenter fra IAF og mht. tydeliggørelse. De ændrede kravdokumenter er IAF MD 8, MD 17 og MD 22.

 

Under pkt. 2 er der ændret til at markbesøg gennemføres over henholdsvis en 5-års og en 10-års periode.

I 2.1 og 2.7 er der i starten tilføjet et afsnit om krav til markbesøg ved første akkreditering (ISO 14001 og 9001).

I 2.4 er er der tilføjet tekst om markbesøg (ISO 13485).

I afsnit 3 er opdateret til ny forordning (CO2-verifikation).

I bilag 1 er nogle betegnelser opdaterede.

 

Den nye AMC 15 kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk