Ny udgave af AMC 15 om Akkreditering til certificering samt til verifikation – Omfang af DANAKs markbesøg

AMC 15 er opdateret med følgende:

  • Under Indledning: I andet afsnit tilføjet tekst om at der ved akkreditering, som anvendes til notificering anvendes krav til omfang anført i EA-2/17.
  • Under pkt. 1: Alle 3 afsnit opdateret mht. gennemførelse af markbesøg.
  • Pkt. 1.5 tilføjet mht. at DANAK skal kunne gennemgå certificerings-/verifikationsorganets rapporter/attester som del af et markbesøg.

 

Den nye udgave af AMC 15 kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk