Ny udgave af AMC 05 om arbejdsmiljøcertificering indenfor brand og redning

DANAK har revideret AMC 05, så der henvises til gældende kravdokumenter i pkt. 1.

Desuden er AMC 05 gennemgået mht. tydeliggørelse og korrektur.

 

Den nye udgave af AMC 05 kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk