Ny udgave af AB 6

DANAK indfører ny afgrænsning af akkrediteringsområdet for ledelsessystemer samt krav om information om udenlandske sites

 

DANAK har på linje med en række andre akkrediteringsorganer valgt at udfase anvendelse af NACE-koder. I stedet indføres ny afgrænsning som beskrevet i akkrediteringsbestemmelsen AMC 40.

 

Denne nye afgrænsning af akkrediteringsområdet fremgår nu af:

AB 6: Akkreditering til certificering

Generelt bliver akkrediteringsområdet bredere end det er i dag. I AMC 40 er dog beskrevet, at der for enkelte områder vil blive anført nogle særlige begrænsninger.

For akkreditering til EMAS opretholdes NACE-koder som følge af EU-regler.

Disse ændringer fremgår af pkt. 3.2.

 

Desuden er følgende ændret:

  • I 3.2 a. er tilføjet at DANAK skal oplyses, hvis der indgår udenlandske sites på danske multisite certifikater.
  • Indholdet i afsnit 4 er sammenfattet da de tidligere anførte terminer nu er overskredne.

 

Ændringerne i  AB 6 har været udsendt i høring til certificeringsorganerne på området.

Der er ikke modtaget høringssvar.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk