Ny udgave af AB 13 om Evaluering og rapportering af måleusikkerhed ved kvantitativ kemisk og mikrobiologisk prøvning samt medicinsk undersøgelse

AB 13 er revideret, så den refererer til opdaterede udgaver af de dokumenter, der er nævnt. Desuden er ordet ”estimering” erstattet med ”evaluering” i hele dokumentet. Følgende ændringer er indført:

  • I pkt. 3.6 er reference opdateret til punkt i ISO/IEC 17025:2017.
  • Oversigten over referencer i slutningen af dokumentet er opdateret mht. nye udgaver af ISO/IEC 17025, ISO 15189, Nordtest report TR 537, Eurochem Guide 3. udg. 2012, EA-4/02:2013, JCGM 100:2008, JCGM 200:2012 og ISO/TS 19036:2019.
  • Ordet ”estimering” er ændret til ”evaluering” i hele dokumentet, så det svarer til betegnelsen i de refererede dokumenter.

Der er ikke gennemført høring vedr. revisionen, da der ikke er ændringerne til kravene. AB 13 forventes at blive revideret igen i 2021, når en ny udgave af ILAC G17 er udgivet.

 

Den nye udgave af AB 13 kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk