Ny udgave af AB 12 om Evaluering og rapportering af måleusikkerhed ved mekanisk, fysisk og elektrisk prøvning

AB 12 er revideret, så den refererer til opdaterede udgaver af de dokumenter, der er nævnt. Desuden er ordet ”estimering” erstattet med ”evaluering” i hele dokumentet. Følgende ændringer er indført:

  • I pkt. 1 er reference opdateret til punkt i ISO/IEC 17025:2017. Desuden er reference til JCGM 100:2008 (GUM) opdateret.
  • I pkt. 2 er reference opdateret til JCGM 200:2012 (VIM).
  • I pkt. 4.1 er underpunkter opdateret til krav fra ISO/IEC 17025:2017.
  • Oversigten over referencer i slutningen af dokumentet er opdateret mht. ovennævnte dokumenter samt EA-4/02:2013.
  • Ordet ”estimering” er ændret til ”evaluering” i hele dokumentet, så det svarer til betegnelsen i de refererede dokumenter.

 

Der er ikke gennemført høring vedr. revisionen, da der ikke er ændringer til kravene. AB 12 forventes at blive revideret igen i 2021, når en ny udgave af ILAC G17 er udgivet.

 

Den nye udgave af AB 12 kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk