Ny AMI 04 om inspektion efter Gafta regler – ændring for vejere og målere

DANAK har udarbejdet ny akkrediteringsmeddelelse AMI 04 vedrørende akkreditering til inspektion efter Gafta-regler.

AMI 04: Akkreditering til inspektion efter Gafta-regler

 

Nogle vejere og målere anvender Gaftas regler. DANAK har haft en dialog med Gafta (the Grain and feed association) om anvendelsen af og angivelsen af deres kravdokumenter ved akkrediterede ydelser. Ud fra den dialog informeres der nu i AMI 04 om muligheden for at blive akkrediteret til Gafta-regler, samt hvad der er tilladt under akkreditering, hvis man ikke er akkrediteret til Gafta-regler. Beskrivelsen tager udgangspunkt i, at det ikke må kunne opfattes, som om man er akkrediteret efter Gafta regler, hvis det ikke er tilfældet.

For at give tid til indførelse af en ændret praksis er der i AMI 04 anført terminer.  

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk