Ny AMC 36 om angivelse af tillægskrav i certifikater vedr. ledelsessystemer

For at præcisere certificeringens omfang har nogle certificeringsorganer på deres akkrediterede certifikater i gyldighedsområdet henvist til et normativt grundlag som fx en bekendtgørelse eller standard, der ikke fremgår af deres akkreditering.

DANAK er blevet opmærksom på, at dette kan give indtryk af, at certificeringsorganet er akkrediteret til certificering efter det pågældende normative grundlag, hvilket ikke er tilladt jf. bekendtgørelse 913/2009 § 13 og DANAK’s akkrediteringsbestemmelse AB 2 pkt. 3.16.

AMC 36 er derfor blevet udarbejdet for at meddele, at et certifikat udstedt af et certificeringsorgan under deres akkreditering, ikke må henvise til dokumenter, der ikke er omfattet af akkrediteringen. I AMC 36 er anført en termin for ophør af den praksis.

 

Den nye AMC 36 kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk