Ny akkrediteringsmeddelelse om omfang af audit for certificering af ledelsessystemer

DANAK har udarbejdet en ny AMC 43 med henblik på at opnå en ensartet opfattelse af kravene til omfang af audit ved certificerede ledelsessystemer.

AMC 43 adresserer 2 problemstillinger. Dels om man kan udelade bedømmelse af produktion og drift ved nogle audit, og dels hvad kravene er til bedømmelse af krav i ISO 9001 i kombination med andre kravdokumenter.

AMC 43 kan findes her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk