Ny AB 21 om ordninger på certificerings- og inspektionsområdet

DANAK har udarbejdet en ny akkrediteringsbestemmelse, hvor det er tydeliggjort, hvad kravene er til nye og eksisterende ordninger, som DANAK akkrediterer til på certificerings- og inspektionsområdet og hvordan DANAK vurderer om kravene er opfyldt.

 

AB 21 er udarbejdet ud fra kravene i EA-1/22 og behovet for at have klare regler for ordninger, der ønskes anvendt til akkreditering.

AB 21 omfatter dels ordninger, hvor alene DANAK ønskes anvendt og internationale ordninger, hvor andre akkrediteringsorganer også kan anvendes.

Den nye AB 21 kan læses her.

 

AB 21 har været udsendt i høring til alle virksomheder på området, der er ansøgende eller akkrediterede af DANAK, samt til sektorudvalg for certificering og til ordningsejere (schemeowners) og myndigheder, der er registreret hos DANAK. Hørings-kommentarer og -svar kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk