Ny AB 2 om DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering

AB 2 er blevet revideret enkelte steder som følge af krav i dokumenter fra EA og ILAC samt mht. tydeliggørelse. Følgende ændringer er indført:

  • I pkt. 3.5 er teksten ændret, så det mere klart fremgår, hvor DANAKs mærke skal anvendes.
  • I pkt. 3.13 – 3.16 er tilføjet krav fra EA-3/01 og ILAC-P8 om den begrænsede anvendelse af akkrediteringsmærker på produkter eller emner.
  • I pkt. 3.21 er tilføjet krav fra EA-3/01 om akkrediterede virksomheders pligt til at informere DANAK om misbrug af DANAK’s akkrediteringsmærke m.m.

  

Den nye udgave af AB 2 kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk