Handelsaftale mellem EU og UK

Handelsaftalen mellem EU og UK, som blev indgået lige før jul, er på vores område så begrænset som ventet, uden megen gensidig anerkendelse på områder med krav om myndighedsgodkendelse eller 3.parts-godkendelse.

UK indfører et nyt UKCA-mærke, tilsvarende CE mærket i EU, og de i EU notificerede organer kan ikke bruges ved mærkning til UK.

 

Aftalen har en hensigtserklæring om at anvende akkreditering, hvis det er relevant, som et middel til at godtgøre tekniske kompetence ved godkendelse af overensstemmelsesvurderingsorganer og tillader, at overensstemmelsesvurderingsorganer anvender underleverandører til at udføre test eller inspektioner i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen, herunder underleverandører, der er etableret på den anden parts område.

Men aftalen siger, i modsætning til mange andre handelsaftaler, intet om anerkendelse af overensstemmelsesorganer på den anden parts område.

 

UK-certificeringsorganerne har forberedt dette længe, og vil nok markedsføre, at de er godkendt /notificeret både i UK og I EU.

Danske notificerede organer, der ikke har kontorer i UK, f.eks. som en del af et multinationalt certificeringsorgan, er i gang med at implementerer løsninger, så de fortsat kan hjælpe virksomheder med eksport til UK. Disse løsninger kan være etablering i UK, eller samarbejde med UK-etablerede certificeringsorganer.

 

DANAK har ikke nogen stor rolle i de notificerede organers godkendelser i UK, da det kun er UKAS akkrediteringer af UK-etablerede organer der accepteres, på samme måde som EU kun accepterer EU-notificerede organer. I er meget velkomne til at bruge DANAK til sparring, da vi kender processen fra UK-certificeringsorganer, der har etableret sig i Danmark og søgt akkreditering og notificering.

 

De danske aktører skal måske på sigt bruge nye DANAK-akkrediteringer, for at kunne virke som underleverandører på UK-markedet. Flere har allerede fået udvidet akkrediteringerne succesfuldt.

 

Handelsaftalen kan læses på dansk her

Kapitel 4 omhandler tekniske handelshindringer og artikel TBT 6 på side 69 omhandler overensstemmelsesvurdering.