Frist for overgang til ISO/IEC 17025:2017

I ILAC resolutionen GA 20.15 (fra november 2016) blev der besluttet at overgangsperioden til den nye udgave af ISO/IEC 17025:2017 var til d. 30. november 2020. I DANAK har vi løbende bedømt laboratorierne efter den nye udgave og vi vurderer at laboratorierne derfor vil være over på den nye udgave af standarden før overgangsperiodens afslutning.

I forbindelse med COVID-19 pandemien er der nu vedtaget i ILAC at overgangsperioden bliver forlænget til d. 1. juni 2021: https://ilac.org/latest_ilac_news/transition-period-for-iso-iec-17025-extended/. Da ISO/IEC 17025 er en harmoniseret standard og publiceret i the Official Journal of the EU (OJEU) med overgangsperioden, afventer vi EU-kommissionens stillingtagen.

I DANAK er vi langt fremme med bedømmelsen af de danske laboratorier og derfor forventer vi at fastholde tidsplanen efter den oprindelige dato som er d. 30. november 2020. Ved behov, og forudsat EU-kommissionens beslutning om forlænget overgangsperiode, kan laboratorier søge om udsættelse fra denne dato, ved at kontakte ledende assessor, som viderebringer ansøgningen. En evt. udsættelse besluttes af DANAKs ledelse.