Priser 2023

DANAKs priser reguleres normalt i henhold til Økonomistyrelsens ”pris- og lønforudsætninger” som er anvendt som grundlag for udarbejdelsen for finanslovsforslaget for 2023. Reguleringssatsen er sammensat af det ”generelle løn- og prisindeks” på 2,3 pct. og en ”niveau korrektion” på 1,6 pct., der skyldes at prisstigningerne i 2022 har været større end reguleringen i 2022.

Timeprisen for ledendes assessorer (LA) og for tekniske assessorer og tekniske eksperter (TA/SA) fastsættes til 1350 kr.

Det årlige administrationshonorar fastsættes til 2650 kr. pr. ordning (scheme) og at transporthonoraret fastsættes til 2351 kr.

DANAK nedsatte i 2022 priserne med 2,8 mio. kr. årligt og budgetterede med et underskud på godt 1,0 mio.kr.

Forventningen om at det årlige underskud over nogle år kan reduceres holder fortsat. Med købet af vores domicil spares der en del husleje. En del af denne besparelse anvendes til istandsættelse af domicilet, mens en del anvendes til nedbringelse af det årlige underskud.