DANAKs politik vedr. Corona virus 14. april 2020

DANAK følger fortsat anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, og arbejder så vi minimerer smittespredningen.

DANAKs medarbejdere arbejder i stor udstrækning hjemmefra og har fuld adgang til telefon og systemer. Der er dog mere ferieafholdelse og afspadsering end normalt.

For alle besøg, der skulle have været afholdt eller skal afholdes i foråret, vurderer DANAK løbende, om besøget kan afholdes, kan afholdes som et virtuelt besøg eller om det er nødvendigt af udskyde hele besøget eller dele af besøget. Forløbet aftales med ledende assessor.

Vi vil bestræbe os på at afholde så mange besøg som muligt, på den mest hensigtsmæssige måde, så vi ikke skubber for mange opgaver til efteråret og således, at tilliden til akkrediteringssystemet ikke lider skade.   Besøg, der er forretningskritiske for kunderne, f.eks. ved vigtige udvidelser, vil vi fortsat bestræbe os på at gennemføre hurtigt.

DANAK arbejder fortsat på højtryk på overgangen til ISO/IEC 17025:2017. Der gennemføres rigtig mange akkrediteringskomitéer med afgørelser om overgangen. DANAK forventer fortsat, at alle akkrediterede laboratorier er akkrediteret efter den nye standard inden deadline i november 2020.

DANAK har udarbejdet en kort akkrediteringsmeddelelse om, at der under COVID-19 krisen kan være særlige regler og undtagelser fra de gældende krav. Meddelelse om dette udarbejdes løbende af IAF, ILAC og EA. DANAKs kunder henvises derfor i AMF 06 til at holde sig orienteret. Dette kan gøres ved at tjekke de internet-sites, der anføres i AMF 06 og ved at holde sig orienteret om nyheder på DANAKs hjemmeside.

Den nye AMF 06 kan læses her.

DANAKs EA peer-evaluering, som var planlagt til maj 2020, er udskudt. Vi forventer, at den gennemføres senere i 2020, og at vi i løbet af foråret skal planlægge nye besøg, som EA-teamet kan bedømme under peer-evalueringen.