DANAKs politik vedr. Corona virus 15. maj 2020

DANAK følger fortsat anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, og arbejder så vi minimerer smittespredningen.

DANAKs medarbejdere arbejder i stor udstrækning hjemmefra, hvor de har fuld adgang til telefon og systemer. Vi er dog begyndt langsomt at vende tilbage til kontorerne, i den udstrækning det kan foregå forsvarligt.

For alle besøg, der er planlagt til første halvår, vurderer DANAK løbende, om besøget kan afholdes, om det kan afholdes som et virtuelt besøg eller om det er nødvendigt af udskyde hele besøget eller dele af besøget. Forløbet aftales med ledende assessor.

Vi vil bestræbe os på at afholde så mange besøg som muligt, på den mest hensigtsmæssige måde, så vi ikke skubber for mange opgaver til efteråret og således, at tilliden til akkrediteringssystemet ikke lider skade. Vi er begyndt at planlægge og gennemfører fysiske besøg, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt, og hvor både assessorer og kunden er komfortabel med det. Besøg, der er forretningskritiske for kunderne, f.eks. ved vigtige udvidelser, vil vi fortsat bestræbe os på at gennemføre hurtigt.

DANAK arbejder fortsat på højtryk på overgangen til ISO/IEC 17025:2017. Der gennemføres rigtig mange akkrediteringskomitéer med afgørelser om overgangen. DANAK forventer fortsat, at alle akkrediterede laboratorier er akkrediteret efter den nye standard inden deadline i november 2020.

DANAK har udarbejdet en kort akkrediteringsmeddelelse om, at der under COVID-19 krisen kan være særlige regler og undtagelser fra de gældende krav. Meddelelse om dette udarbejdes løbende af IAF, ILAC og EA. DANAKs kunder henvises derfor i AMF 06 til at holde sig orienteret. Dette kan gøres ved at tjekke de internet-sites, der anføres i AMF 06 og ved at holde sig orienteret om nyheder på DANAKs hjemmeside. Efterhånden som nye udfordringer opstår, kommer der fortsat nye retningslinjer fra de internationale organisationer,

Den nye AMF 06 kan læses her.

DANAKs EA peer-evaluering, som var planlagt til maj 2020, er udskudt. Vi håber, at den kan gennemføres senere i 2020, og at vi inden sommerferien skal planlægge nye besøg, som EA-teamet kan bedømme under peer-evalueringen.

Vi har desværre måtte aflyse årets akkrediteringsdag og vi har udskudt forårets kurser. De kurser som skulle have være afholdt i april og maj forventes gennemført i august/september måned. Deltagerne er orienteret om flytningen.