DANAK årsrapport 2021

DANAK har i 2021 realiseret et overskud på 1,4 mio.kr. Egenkapitalen er 11,6 mio. kr., hvilket vurderes at være mere end nødvendigt til at sikre DANAKs robusthed og økonomiske uafhængighed.

Bestyrelsen har derfor besluttet at nedsætte DANAKs priser med 2,8 mio. kr. i 2022 for at nedbringe egenkapitalen.

Omsætningen er øget i forhold til 2020 på trods af fortsatte nedlukninger og udgifterne har på flere områder været væsentligt mindre end normalt. Resultatet er væsentligt bedre end budgetteret.

Nettoomsætningen er 37,4 mio. kr. mod 34,9 mio. kr. i 2020.

 

Du kan læse DANAKs årsrapport her