Akkrediteringsmeddelelse om indførelse af DS/ISO 22003-1 samt ny version af FSSC 22000

ISO 22003-1 er sidste år i juni blevet udgivet til erstatning af ISO/TS 22003:2014. Der er efterfølgende i IAF blevet arbejdet på udarbejdelse af et IAF MD dokument om overgang til den nye udgave. Processen er endnu ikke afsluttet, men DANAK udsender nu AMC om overgang til den nye udgave af standarden, da det ikke forventes, at overgangsperioden vil blive forlænget ift. angivelsen i udkastet til IAF-dokumentet.

Desuden er IAF MD 16 under revision.

Med relation til ISO 22003-1 er der udgivet en ny version af FSSC 22000, hvor overgangsperiode for FSSC er bestemt. Dette fremgår også af AMC 44.

AMC 44 kan findes her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk