Akkrediteringsmeddelelse om indførelse af bekendtgørelse 624/2023 om energigennemgang

Der er i maj 2023 udgivet en ny bekendtgørelse om energigennemgang.

DANAK har opdateret AMC 17 med reference til den nye bekendtgørelse og tilføjelse af afsnit om ansøgning om ændring af akkreditering.

AMC 17 kan findes her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk