Akkrediteringsmeddelelse om implementering og overgangsfrist for ISO/IEC 17043:2023

Der er udgivet en ny udgave af ISO/IEC 17043 i maj 2023 om krav til udbydere af præstationsprøvning, som skal være indført senest den 31. maj 2026 for akkreditering på området.

DANAK har udarbejdet en AML om termin og proces for akkreditering til den nye udgave. Desuden er der en overordnet beskrivelse af ændringerne i akkrediteringskravene. En præsentation fra ISO/CASCO af den nye standard og ændringerne ift. den tidligere udgave kan findes her.

AML 15 kan findes her.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk