Akkrediteringsmeddelelse om angivelse af akkrediteringsområde for patologilaboratorier

Der er udarbejdet en ny akkrediteringsmeddelelse om angivelse af akkrediteringsområdet, som er afgrænset til området for patologilaboratorier. AML M 09 er skrevet på basis af dialog ved opstart af akkreditering på området.

AML M 09 kan findes her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk