Akkrediteringsdage 2020 - aflyses

Grundet Corona situationen har vi desværre besluttet at aflyse akkrediteringsdagene.

Nogle af de emner vi havde planlagt at tale om, ses beskrevet i det sidste nummer af DANAK Nyt.

Vi glæder os til at møde jer til DANAKs akkrediteringsdage i 2021.

For yderligere information kontakt Tina Henriette Jensen tij@danak.dk eller  7733 0174.