LOVPLIGTIG REDEGØRELSE

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS § 77 A

DANAK den danske Akkrediteringsfond har valgt at følge reglerne for erhvervsdrivende fonde og offentliggør derfor jf. årsregnskabslovens § 77 a en lovpligtig redegørelse for god fondsledelse.

  • Redegørelsen for 2023, godkendt af Fondens bestyrelse på mødet 20. marts 2024 kan læses her
  • Redegørelsen for 2022, godkendt af Fondens bestyrelse på mødet 28. marts 2023 kan læses her
  • Redegørelsen for 2021, godkendt af Fondens bestyrelse på mødet 30. marts 2022 kan læses her
  • Redegørelsen for 2020, godkendt af Fondens bestyrelse på mødet 25. marts 2021 kan læses her
  • Redegørelsen for 2019, godkendt af Fondens bestyrelse på mødet 30. marts 2020 kan læses her
  • Redegørelsen for 2018, godkendt af Fondens bestyrelse på mødet 25. marts 2019 kan læses her
  • Redegørelsen for 2017, godkendt af Fondens bestyrelse på mødet 20. marts 2018 kan læses her
  • Redegørelsen for 2016, godkendt af Fondens bestyrelse på mødet 31. marts 2017 kan læses her
  • Redegørelsen for 2015, godkendt af Fondens bestyrelse på mødet 30. marts 2016 kan læses her

Fondens uddelingspolitik er angivet i vedtægten, hvor det er angivet at Fondens midler kun kan anvendes til udvikling af Fondens erhvervsmæssige virksomhed inden for formålet, eller til nedsættelse af brugertaksterne efter fornøden konsolidering.

Såfremt Fonden opløses, anvendes de overskydende midler til forskningsformål inden for de fagområder, som Fonden har beskæftiget sig med.