DANAKS BESTYRELSE

DANAK blev udskilt fra Erhvervs- og Boligstyrelsen i 2003, for i stedet at fortsætte som en erhvervsdrivende fond. DANAK-fonden blev udover af styrelsen, stiftet af en række parter inden for metrologi, certificering, laboratorier og industri.

UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEMMER

De oprindelige stiftere udpeger seks af de ni medlemmer af bestyrelsen. To af disse udpeges af erhvervsministeren, mens Dansk Industri (DI) udpeger en enkelt. Andre tre medlemmer udpeges af henholdsvis DANIAmet, der er fælles organisation på metrologiområdet, laboratorieorganisationen Eurolab Denmark samt af tre aktører inden for certificering og inspektion, som udpeger et medlem i fællesskab.

Et enkelt medlem udpeges af Forbrugerrådet Tænk som repræsentant for forbrugerne, mens de to sidste medlemmer er medarbejderrepræsentanter fra DANAK.

Bestyrelsens medlemmer

BESTYRELSE NEDSÆTTER KOMITÉER

Bestyrelsen ansætter direktøren for DANAK, godkender resultatkontrakten med Sikkerhedsstyrelsen og godkender det årlige budget. Desuden kan bestyrelsen nedsætte rådgivende komitéer, som kan støtte DANAK inden for de forskellige områder, der dækkes af akkreditering. Bestyrelsen har nedsat fem komitéer af denne type.

Læs mere om de fem komitéer (sektorudvalg).